Concepting

Concepting, dé oplossing van een probleem of uitdaging in een creatieve vorm gegoten voor een effectieve campagne. ‘Out of the box denken’ staat hierbij centraal. Er is een doel dat wordt gesteld. Een punt aan de horizon waar je heen zou willen en waar wij jou heen brengen. De communicatiestrategieën rondom concepting richten zich niet op véél, maar op de juiste communicatie.

Idee
Drukwerk ontwerpen

Marketing

Klassieke marketing werkt met een vastgestelde doelgroep. Dienstverleners of producten houden rekening met de wensen van de doelgroep en spelen daar op in. Het consumentengedrag van doelgroepen is echter grilliger geworden en steeds moeilijker te voorspellen. De consument creëert een eigen wereld door het combineren van allerlei stijlen en merken. Alles samen vormt een uiting van iemands persoonlijkheid. Bij concepting werk je niet met een doel, maar met een zogeheten ‘volggroep’. Deze vorm je niet van te voren, maar vormt zich naar aanleiding van de kernwaarden van een merk. Volgers voelen zich geïnspireerd door de basisboodschap of raken emotioneel betrokken. Iedereen die zich tot het merk aangesproken voelt, behoort tot de volggroep. Deze groep beschrijf je nooit expliciet, maar wordt geformuleerd in algemenere termen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn: ‘een toenemende groep mensen die zich thuis voelt bij…’.

Vervanger voor marketing

Concepting is een nieuwe manier van denken en doen. Het vereist creativiteit, een open blik en ‘out of the box denken’. Sommige mensen zien concepting als een op zichzelf staand fenomeen. Voor anderen is het de vervanger van marketing.

Prima Reclame werkt het plan voor je uit op basis van doelgroep, platformen, budget en doelstelling met een duidelijk doeltreffend plan van aanpak. Het doel draait altijd om het product of merk.

Papier
Interesse? Voor meer informatie kun je vrijblijvend contact met ons opnemen